Skip to main content

Udgangspunktet for opholdet i TIMI ASIMI er elevens situation og egne ønsker for opholdet. De fleste har brug for stabilitet og struktur, andre for socialt nærvær eller voksenkontakt, mens andre igen behøver et pusterum til at tænke sig om eller måske komme sig over en episode eller en periode i livet. TIMI ASIMI har et normalt hold på 20 unge, og med regelmæssige 4 lærere (instruktører) skaber TIMI ASIMI rammer for at dele i små hold, og kan tage udgangspunkt i den enkelte og støtte denne til at arbejde med sine personlige mål – skridt for skridt og over så lang tid, som det nu måtte tage. Den beskedne holdstørrelse bidrager også til, at eleverne opbygger et personligt forhold til TIMI ASIMI leder og instruktører. Vores erfaringer med de 4 foregående hold viser, at der hurtigt opstår et mesterlæreforhold og tætte venskaber, og at de unge ofte bruger vores instruktører og leder til at diskutere problemer, drømme og frygt med. Samtidig har eleverne mulighed for at søge anden hjælp til personlig udvikling eller hjælp til problemer såsom coaching og rådgivning.

Den trygge atmosfære styrkes af en meget struktureret hverdag med rutiner, faste møde- og spisetider, fysiske udfordringer og opgaver, der ikke overstiger de unges aktuelle ressourcer og helt klare regler for opførslen som f.eks. at man skal møde til tiden og vise respekt overfor eleverne og ansatte i TIMI ASIMI.

Reglerne for på opførsel er de samme for alle, og det har konsekvens, hvis de ikke overholdes f.eks. bliver eleverne trukket i løn (støtte), hvis de går tidligere eller møder senere. Omvendt er der en udbredt vilje til at støtte og motivere eleverne til at kunne følge reglerne eller forbedre deres sociale adfærd. Eleverne står således ikke alene i deres modnings- forandringsproces.

TIMI ASIMI er dog også et helhedsorienteret tiltag, der medtager andre aspekter af elevernes liv end det arbejdsmæssige og fysiske aktiviteter.

TIMI ASIMI lægger stor vægt på samfundsforståelse og opbygning af samfundets retsmæssige og lovgivningsmæssige kendskab. Den lovgivende magt, udøvende og dømmende magt belyses og praktiseres gennem besøg i de forskellige instanser, og hvordan den enkelte elev kan bidrage til en bedre samfund som en bedre borger generelt.

Der ligges vægt på samfundstjenester hvor eleverne inddrages i forskellige opgaver i samarbejde med kommune, virksomheder og andre organisationer.

Idet det daglige foregår læringen igennem de forskellige aktiviteter med også ved temaforedrag, virksomhedsbesøg, praktikophold og undervisning af indkaldte fagpersoner fra erhvervslivet, højere læreanstalter eller ved spændende kultur- og idrætspersonligheder.

Natur og Menneske (Timi Asimi = Kroppen i naturen) følger med i og bidrager til spændende udvikling indenfor udelivsundervisning og naturpædagogik som er udgangspunktet i konceptet.

Forskning har vist, at bevidst og målrettet arbejde i naturen kan forbedre de unges trivsel, fordi de unge opnår større sociale kompetencer og oplever større skoleglæde. Samtidigt oplever de unge mindre stress og mobning. Vi inddrager den nye viden og metoder i vores kurser og øvrige aktiviteter.

Der foreligger en lang række fordele og udviklingsmuligheder, der er forbundet med at de sårbare unge opholder sig i naturen over flere dage: Nydelse, glæde og begejstring, træne kreativitet, forbedre indlæring generelt, at få respekt for naturgrundlaget, lære at tage hensyn, at lære miljøbevidsthed, styrke grov- og finmotorik, den alsidige personlige udvikling styrkes, mangfoldig læring om naturvidenskab og verden i almindelighed, at sanserne stimuleres og trænes, der opnås respekt for kroppen, gode interesser motiveres, lære at tage initiativ og ansvar, at koordinere, at turde udfordre sig selv, at udvikle socialt samvær osv.

Hvad siger de unge om deres liv efter TIMI ASIMI?

Julie oqaluttuarpoq/Julie fortæller

Daniel oqaluttuarpoq-Daniel fortæller

Ôdâk og de unge

Socialt udsatte unge på TIMI ASIMI 2014

 Malik på TIMI ASIMI