Skip to main content

 

Formålet med TIMI ASIMI er de unge for mere viden om naturens muligheder og det at være i naturen.

Forskning har vist, at bevidst og målrettet arbejde i naturen kan forbedre de unges trivsel, fordi de unge opnår større sociale kompetencer og oplever større skoleglæde. Samtidigt oplever de unge mindre stress og mobning.

TIMI ASIMI KONCEPT

Timi AsimiPiareersarfik koncept 2012

Natur, sundhed, friluft og idræt

Beskrivelse af TIMI ASIMI konceptet for Piareersarfik elever der endnu ikke er klar til almindelig uddannelse, i hele Kommuneqarfik Sermersooq.

Piareersarfik klassen i faget TIMI ASIMI

Pilotprojektet TIMI ASIMI er for elever med svære sociale og emotionelle vanskeligheder. Elever, som efter alle handlemuligheder på egen skole er afprøvet, ikke skønnes at kunne udvikle sig i skolernes undervisningsmiljø.

Pilotprojektet TIMI ASIMI er et koncept, hvor naturen er en stor del af projektet.  Projektet kører i 4 måneder, hvor sommermånederne primært bruges ude i naturen. Og resten af tiden primært i lokaler der lejes i byerne.

Der er idag ifølge Landsstyremedlemmet for Uddannelser er mere end 57 % af de unge, der ikke er kommet videre fra folkeskolen til at starte på en uddannelse, hvilket vi i Kommuneqarfik Sermersooq vil minimere ved lave tiltaget TIMI ASIMI, og udgangspunktet er at modtage elever med interesse for natur og friluft-idrætsliv i projektet.

Der udarbejdes handleplan for TIMI ASIMI elever sammen med Piareersarfiit’s vejledere, hvoraf der fremgår hvilken undervisning, der tilbydes.  Natur og Menneske (Timi Asimi) følger med i og bidrager til spændende udvikling indenfor udeundervisning og naturpædagogik som er udgangspunktet i konceptet.

Forskning har vist, at bevidst og målrettet arbejde i naturen kan forbedre børnene og unges trivsel, fordi børnene opnår større sociale kompetencer og oplever større skoleglæde. Samtidigt oplever børn mindre stress og mobning. Vi inddrager den nye viden og metoder i vores kurser og øvrige aktiviteter. Endvidere udarbejdes der en individuel læseplan samt personligt udviklingsplan for den enkelte elev.

Undervisningstilbudet er et heldagstilbud med vægt på konkrete, fysiskpraktiske opgaver. Der udarbejdes en individuel handleplan i samarbejde med Piareersarfiits vejledere, med konkrete mål, som udmøntes i praksis.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den idé, at eleven skal opleve og udvikles gennem mangeartede konkrete oplevelser i naturen.

Naturen som læringsrum

Naturen får stadig større opmærksomhed inden for undervisning og naturpædagogik. Forskning og praksis viser, at børn, unge og voksne, der er aktive i naturen, opnår større glæde, mulighed for fordybelse og ro i en travl hverdag. Undervisning og pædagogisk arbejde i naturen bidrager til læring gennem oplevelser og handling. Naturen spiller derved en afgørende rolle i mange læreprocesser.

Oplevelser af og indsigt i naturens sammenhænge giver en forståelse, der motiverer mennesker til at beskytte natur og miljø.

Natur og Menneske (Timi Asimi) følger med i og bidrager til spændende udvikling indenfor udeundervisning og naturpædagogik. Vi inddrager den nye viden og metoder i vores kurser og øvrige aktiviteter.

Sundhed

Naturen gavner både vores fysiske og mentale sundhed.

Forskning og praksis viser, at ophold i grønne og naturområder påvirker vores krop. Rent konkret kan man måle et bedre blodtryk, en bedre motorik samt en øget modstandsdygtighed mod sygdomme.

Derudover er det også påvist, at børn, unge og voksne, der er aktive i naturen, opnår større glæde, får bedre humør og bliver mindre stressede.

Friluftsliv

Friluftsliv er et mangfoldigt begreb, der dækker lige fra det enkle liv i naturen til aktiviteter af mere sportsagtig og konkurrencemæssig karakter.

Det enkle friluftsliv foregår i samarbejde og fællesskab med naturen med et minimum af redskaber og helt og holdent på naturens præmisser og i respekt for disse.

Friluftsaktiviteter kan desuden være orienteringsløb, lejrophold, tipilejr, geocaching, fjeldvandring mv.

Faciliteter der understøtter friluftsliv er i en dynamisk udvikling. Vi har taget initiativet til at etablere et netværk for folk, der arbejder med udvikling af friluftsfaciliteter.

Idræt er intregreret del af hele projektet

Idrættens bedste værktøjer og muligheden for at introducere eleverne i foreningsidræt bliver intregeret i projektet, hvor natur, sundhed og friluftliv tager tager udgangspunkt i fysisk udfoldelse og udvilkling for eleverne. Eleverne gennemgår følgende undervisning følgende:

 • 24 timers førstehjælpskursus
 • Livredderkursus – Bassinprøven
 • Grundlæggende svømmekursus
 • Fysiologi, coaching, træningslære
 • Teambuilding
 • 50+ km vandring
 • Rapelling
 • TIPI lejr og hytteophold
 • Kost og madlavning samt kostvejledning
 • Tærren og fjeldløb
 • Fitness, Cross Training
 • Bodybike, spinning

Ny tiltag

Konceptet og pilotprojektet blev lanceret som en ny tiltag og for at afprøve flere muligheder for den stadig voksende elevtal der ønsker at komme ind i Piareersarfik i Nuuk.

Kim Godtfredsen

Initiativtager og udvikler af TIMI ASIMI

TIMI ASIMI