Skip to main content

TIMI ASIMI startet igen med en kort udgave

Ungdomsprojektet TIMI ASIMI er startet igen efter længere tids pause. Efter en kort tids udbudsrunde fra Kommuneqarfik Sermersooq og Piareersarfik, er TIMI ASIMI heldigvis startet igen. TIMI ASIMI kom med et tilbud hvor samarbejdet nu er realitet med kontrakt mellem Piareersarfik.

Formålet med forløbet er et kursusforløb for 35-40 unge, hvor vi i dag har 23 unge deltagere til en kort TIMI ASIMI forløb på 6 uger. De unge er 16 til 25 år.

De skal følge en kort og komprimeret TIMI ASIMI program, som er tilrettelagt i samarbejde med vores dygtige medarbejdere.

I denne uge skal de unge på førstehjælpskursus med efterfølgende prøve. Derudover skal de unge også på en intens livredderkursus i svømmehallen, hvor de også vil gennemgå prøver i løbet af december måned.

Midtvejsredegørelse – TIMI ASIMI – OKT 2014

I kan nu læse den nyeste evaluering og redegørelse for TIMI ASIMI under menuen Rapporter eller her:

Kort redegørelse-rapport af TIMI ASIMI 7 – Qaamasoq okt 2014 – Midtvejs

TIMI ASIMI unge tager store skridt

Det er ikke lige let at være teenager især efter en hård social opvækst der har haft en direkte indvirkning af en dårlig skolegang i en tidlig skole -og ungdomsliv. Og det vil de unge ændre på i TIMI ASIMI og gør en fremragende indsats.

De sidste to uger har TIMI ASIMI unge bestået 24 timers førstehjælpskursus, udfordret den mentale balance med rappelling og har netop været på en hård fysisk turophold på fjeldhytten i Kangerluarsunnguaq/Kobbefjorden i 3 dage i meter høje snedynger. I næste uge starter en intens svømme – og livredderkursus for de unge i 8 uger. Der venter spændende uger, og vores venskabsskib, KNUD RASMUSSEN har også meldt klar til spændende aktiviteter ombord i november, som også er en del af TIMI ASIMI programmet.

TIMI ASIMI påtager større socialt ansvar i tæt samarbejde med kommunens social forvaltning og børnehjem

Det er ingen hemmelighed at social forvaltningen, børnehjemmene og vores sociale system står med et kæmpe ansvarsopgave for at udfylde indsatsen mod omsorgsvigt, socialt ungdomsarbejde og ungerådgivning med familier. En opgave kommunen og børnehjemmene ikke kan stå alene med. TIMI ASIMI har taget medansvar, udfylde noget af opgaven og give de unge og familierne en mening i livet og dermed tage noget af den byrde socialforvaltningen har ansvaret for, til glæde for de unge. Små skridt fremad i den positive retning kan være afgørende for de unges fremtid.

Bestået førstehjælpskursus

Naja Arnannguaq

Naja Arnannguaq

TIMI ASIMI pisuttuartut

TIMI ASIMI pisuttuartut

TIMI ASIMI igang med nye partnere og unge 

TIMI ASIMI kører igen i tæt samarbejde med den sociale forvaltning og de etablerede børnehjem i Nuuk

Ungdomsprojektet TIMI ASIMI’s tilbud er blevet taget godt imod fra Sermersooq social forvaltning samt unge fra børnehjemmene i Nuuk, og forløbet varer frem til jul. Det er en stor glæde for de unge og familierne. Denne nye forløb er grundlagt i tæt samarbejde med børnehjemmet QAAMASOQ og med Kommuneqarfik Sermersooq. Børnehjemmets store fællesstue bliver brugt som base hvor de unge mødes hver morgen. 10 unge er nu registreret under TIMI ASIMI og kan se frem til mange personlige udviklingsmuligheder og kompetencer.

TIMI ASIMI har i denne forår fået etableret konceptet videre i samarbejde med børnehjemmet IMP. Og de første resultater har været så positive, at konceptens værdigrundlag og område baserer sig i retning af større social indsats og arbejde mere målrettet med de unge mennesker. 3 børnehjem samt unge med tilknytning til kommunens sociale forvaltning har tilmeldt unge med i forløbet og skal følge programmets mange daglige fysiske udfordringer med vandring, crossfit, løb, svømning, teambuilding mv.

Er man interesseret er der mulighed for at følge de unge på Facebook og TIMI ASIMI hjemmeside. Selvom det kun er et mindre antal unge end tidligere forløb, har vi i TIMI ASIMI erfaret, at vi når rigtigt langt med disse unge, og komme dybere i deres problemstillinger, personlige og familiemæssige forhold. Vores erfaringer og resultater viser at TIMI ASIMI virkeligt er stor bonus for disse unge og deres fremtid.

117 unge har været igennem TIMI ASIMI forløb, kun økonomien sætter grænser for at udvikle konceptet for hele landet.

®

Nutaarsiassaqartitsivik SERMITSIAK`TIMI ASIMI pillugu naatsunik ersarissunillu allaaserisaqarsimavoq. Julie Heinrich aamma Daniel Boassen oqaluunneqarsimapput inuttullu TIMI ASIMI qanoq pissarsiaqarfigisimanerlugu oqaluttuarivaat – minnerunngitsimillu qanoq sunniuteqarsimanera pillugu.

TIMI ASIMI inuunermi unillatsiarfik-PIT STOP Julie oqaluttuarpoq/Julie fortæller Daniel oqaluttuarpoq-Daniel fortæller

Grønlands største avis og nyhedssite SERMITSIAK`har lavet fyldige og korte artikler om TIMI ASIMI unge og hvad de fik ud af forløbet. Julie Heinrich og Daniel Boassen er blevet interviewet om deres oplevelser og ikke mindst hvorfor deres liv blev ændret efter TIMI ASIMI.

Børnehjemmet IMP og TIMI ASIMI indgår samarbejde og styrker mulighederne for de unge på døgninstitutionen

Det centrale udgangspunkt i samarbejdet er at styrke og udnytte de eksisterende kompetencer og erfaringer til glæde for de unge for derved at motivere de unge med at starte en uddannelse senere i livet. De unge følger de normale programmer under TIMI ASIMI, hvor konceptet følges i 3 måneder. Samarbejdet motiverer til et samlet indsats, derunder giver udviklingsmuligheder for begge projekter. De unges selvværd, selvtillid skal styrkes inden de forlader børnehjemmet og derved skabe sundere mennesker videre i livet. Formålene for begge projekter ligger meget tæt af hinanden, og det har været meget nemt at smelte projektet til et samlet koncept, der ikke alene styrker de unge med også det fremadrettede arbejde for de unge i samfundet og for familien. Ude liv, natur og oplevelser i samspil under naturens præmisser er, et af begge projekters grundlag for at bearbejde mange traumatiserende oplevelser som børnene har gennemgået i deres tidlige alder. Det er ikke nødvendigt med store videnskabelige undersøgelser af denne konstatering – vi kender begge til, hvor store resultater naturen kan give for børn og unge for deres videre liv, ved at være i naturen. I en tid hvor der ligger en stor fokus af unge der ikke starter en erhvervs- eller studieforberedende uddannelse ligger der ikke en særlig indsats for de mange unge der bor på døgninstitutioner. Og formålet med samarbejdet ligger blandt andet grundlag for at styrke de unges muligheder når de vender tilbage til samfundet og til familien. De fleste unge der har deltaget i TIMI ASIMI og de unge der har boet i Børnehjemmet, IMP, er i dag kommet videre i uddannelsessystemet. Og ved at samle de to projekter, åbner op for endnu flere muligheder for de unge til glæde for alle.

Besøg IMP hjemmeside: www.imp.gl

 

TIMI ASIMI godt i gang i Tasiilaq Ungdomsprojektet TIMI ASIMI har for første gang forladt ‘reden’ og udvikle andre områder. Og starten i Tasiilaq lover godt for fremtiden og modtagelsen af projektet er helt fantastisk. Ungdomsarbejdsløsheden i Tasiilaq er ligesom andre byer i Grønland enorm stor og de unge skal naturligvis motiveres til at begynde på en uddannelse og forløbet i TIMI ASIMI er direkte adgangsgivende til Piareersarfik i Tasiilaq. Dette sker efter et TIMI ASIMI forløb i 12 uger med masser af dagligt fysisk aktivitet, vandreture og en masse kompetencegivende personlige udviklingsopgaver der forbedrer de unges viljestyrke og motivation. De unges nye base og mødested samt spisested er i den lokale Piareersarfik der har taget projektet med åbne arme. I det hele taget har byen taget projektet med stor glæde, da der ikke har været lignende projekter for de unge. Politiet er med Det forebyggende indarbejdes i TIMI ASIMI forløbet, og for første gang i projektet har TIMI ASIMI hentet hjælp fra Politiet i Tasiilaq, som skal være med til at træne og støtte de unge med 3 timer om ugen i crossfit. Et tiltag vi er enormt glade for og som er blevet meget positivt modtaget af Politiet i Grønland. Der er 2 dygtige TIMI ASIMI instruktører fra Nuuk der deltager i opstarten i de første par uger. Og efterfølgende skal 3-4 lokale ansatte instruktører foresætte indtil projektet slutter den 17. December. Der har inden projektets start brugt forberedende ophold i Tasiilaq for TIMI ASIMI ledelsen og dermed skabe partnere og planlægning af projektet. Projektet finansieres af Grønlands Selvstyre, hvor de driftsmæssige og de praktiske opgaver løses i samarbejde med Piareersarfik Nuuk og Piareersarfik Tasiilaq.

TIMI ASIMI 4 starter  Vi skal med glæde meddele at årets første TIMI ASIMI starter, og dermed TIMI ASIMI nr. 4. 20 håbefulde og motiverede unge starter, og vi starter officielt fredag den 8. februar i ALLEQ. TIMI ASIMI starter bliver fornyet og bliver ny udviklet. Projektet bliver forlænget, så vi med dette hold starter på fredag og slutter først den 14. juni. Dermed åbner vi op for mere tid til de unge, og større mulighed for at ændre på vores programmer, og ikke mindst for at forberede vores kommende og spændende samarbejde og blive en del af Piorsaavik i den nærmeste tid. Der er virkelig spændende perspektiver og udviklingsmuligheder når vi smelter sammen med Multiværkstedet, for de unges skyld og deres fremtidsmuligheder.   TIMI ASIMI – HOLD 3 – 2012

     


TIMI ASIMI er i gang – med nye og spændende programmer TIMI ASIMI programmet er endelig kommet i gang med 20 nye elever. Projektet er blevet meget populært blandt unge efter en succesfuld start. TIMI ASIMI er personlig kompetencegivende tilbud til unge fra 15 til 19 år, med stor vægt på personlig og social udvikling. Formålet med TIMI ASIMI er de unge for mere viden om naturens muligheder og det at være i naturen. Forskning har vist, at bevidst og målrettet arbejde i naturen kan forbedre de unges trivsel, fordi de unge opnår større sociale kompetencer og oplever større skoleglæde. Samtidigt oplever unge mindre stress og mobning.  TIMI ASIMI programmet er et heldagsprogram med vægt på konkrete, fysiskpraktiske opgaver og træningsprogrammer. Derunder er kost og ernæring en central del af programmet med fælles sundt morgenmad og fiberrig frokostordning. Idræt er integreret del af hele projektet Idrættens bedste værktøjer og muligheden for at introducere eleverne i idræt og fysisk træning er integreret i projektet, hvor natur, sundhed og friluftsliv tager udgangspunkt i fysiske udfordringer og udvikling for eleverne. Eleverne gennemgår følgende undervisningsprogram:

 • 24 timers førstehjælpskursus
 • Livredderkursus – Bassinprøven
 • Grundlæggende svømmekursus
 • Fysiologi, coaching, træningslære
 • Teambuilding
 • 130+ km vandring
 • Rappelling
 • TIPI lejr og hytteophold
 • Kost og madlavning samt kostvejledning
 • Tærren og fjeldløb
 • Fitness, Cross Training
 • Bodybike, spinning
 • Brancheophold/Praktikophold
 • En dag i søværnet (NY)
 • Elementær brandøvelse (NY)

3 nye tiltag i 2012

TIMI ASIMI har indgået et samarbejde med Grønlands Kommando, med introduktion af søværnets opgaver og uddannelsesmuligheder blev præsenteret. Eleverne brugte en dag (Skærtorsdag) om bord på inspektionsskibet KNUD RASMUSSEN, men brandøvelser med iltmaske, styre skibet, afprøve SAR båden og en rundvisning af hele skibet. Eleverne blev desuden præsenteret for uddannelsesmuligheder i Søværnet.

TIMI ASIMI glæder sig rigtig meget over det nye og tætte samarbejde med Søværnet, som allerede har skabt praktikplads til en tidligere TIMI ASIMI elev, der umiddelbart efter vores besøg kom om bord på KNUD på 2 ugers uforglemmelig togt. TIMI ASIMI har også indgået samarbejde med Nuummi Qatserisartut (Brandkorpset) hvor eleverne også skal gennemgå elementær brandøvelse samt testforløb med iltmaske. TIMI ASIMI har en igangværende planlægning med søsterprojektet, Chance for Change, fra Skotland. Et spændende samarbejdsprogram er ved at blive udarbejdet med henblik på elevudveksling mellem Grønland og Skotland. Planen er at de næste hold elever i TIMI ASIMI til efteråret skal på 3 uger lang ophold for at lære sprog, ledelse og projektprogrammer under opholdet. I løbet af maj måned præsenteres samarbejdsprogrammet hvor der efterfølgende arbejdes på fundraising.

Visitation af samtlige elever går via PIAREERSARFIK NUUK hvor alle skal igennem kort samtale og vejledning om TIMI ASIMI. Det er vigtig at have interesse for fysiske aktiviteter og friluftsliv. TIMI ASIMI finansieres af Kommuneqarfik SERMERSOOQ, Udviklingsforvaltningen, og uddannelsesstøtten støttes af Grønlands Selvstyre. TIMI ASIMI har 4 faste instruktører.      

Ilannguaq – Årets elev TIMI ASIMI 2011

Ilannguaq har en fremmødeprocent på næsten 100%. Han tabte sig 14 kg under hele TIMI ASIMI uden form for speciel træning eller særlig kost vejledning. Han fulgte bare vores projekt 100% og gav sig altid 100%. Han er positiv, laver det arbejde der bliver bedt om og er en rigtig god kammerat. Ilannguaq fik et VIP års kort fra vores partner FIT & FUN. Tillykke til Ilannguaq og god træning. “TIMI ASIMI” i Scotland! Der arbejdes i øjeblikket på at få et samarbejde med et lignende projekt i Skotland op og køre og målet vil være at kunne udveksle erfaringer, ideer og på sigt også elever.

Se evt. www.venturetrust.org.uk for mere.